تبلیغات

دریافت کد نقطه چین شدن دور عکس

❄Imaginary world❄ - رزا و نارسیسا
دیگران را ببخش، نه برای این که آنها لایق بخششند، بلکه تو لایق آرامشی !

رزا و نارسیسا

چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 22:49

نویسنده : ❤rose-clair❤دیدگاهها : نظرات زیباتون
آخرین ویرایش: چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 22:50