تبلیغات

دریافت کد نقطه چین شدن دور عکس

❄Imaginary world❄ - سلام ببخشید بچه ها.من گوشیم خراب شده من باگو شی مامانم می نوی سم
دیگران را ببخش، نه برای این که آنها لایق بخششند، بلکه تو لایق آرامشی !