تبلیغات

دریافت کد نقطه چین شدن دور عکس

❄Imaginary world❄ - سلام
دیگران را ببخش، نه برای این که آنها لایق بخششند، بلکه تو لایق آرامشی !

سلام

یکشنبه 16 مهر 1396 12:16

نویسنده : aryan برزگر پور
سلام هرکس اسبانی میشود نفس امیق بکشد و 
دیگر به آن فکر نکنن  
دیدگاهها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 16 مهر 1396 12:18