تبلیغات

دریافت کد نقطه چین شدن دور عکس

❄Imaginary world❄ - کلر در دبیرستان
دیگران را ببخش، نه برای این که آنها لایق بخششند، بلکه تو لایق آرامشی !

کلر در دبیرستان

یکشنبه 17 تیر 1397 14:23

نویسنده : ♫rose♫
کلا رفتم تو فاز کودکی نوجوانی شخصیتامدیدگاهها : نظرات کلری
آخرین ویرایش: یکشنبه 17 تیر 1397 14:24