❄Imaginary world❄ سلام من پانی هستم من اینجا با چند تا از دوستان خوبم(میومی یونگ-تینا اسپارکل-نگین-دلسا-مهزاد-زهرا-و.....)کلی مطالب خووووشگل و قششششنگ درباره شخصیت خیالی ها میذارم... امیدوارم خوش باشید^.^ tag:http://beautifulponies.mihanblog.com 2017-09-24T01:20:32+01:00 mihanblog.com کتاب نامه ی یک بازی 2017-09-20T12:29:58+01:00 2017-09-20T12:29:58+01:00 tag:http://beautifulponies.mihanblog.com/post/842 aryan برزگر پور سه خواهر برادر بودند نیکلاس روز جین و پدر مادرشان نیکلاس بزرگه بود روز وسطی و جین آخریه جین از نیکلس بدش میومد یک روز نیکلس رفت در خیابان بازی کندو اشتباه باتوپ می زند در شیشه ی یک خانه و می رود خانه به مادرش نیگوید مادرش به آن میگوید به پدرت میگویم و جین و روز فهمیدن شب که پدرش می آید مادرش میگوید و جین چون از نیکلاس بدش می آید از وقتش سو استفاده میکندو یک دوروق خیلی بد می گوید و پدرش آن را بخاتر این کار و دروق جین آن را کلی بیرون کرد از خانه و نیکلاس یا نیکلاس بزرگه بود روز وسطی و جین آخریه 
جین از نیکلس بدش میومد یک روز نیکلس رفت در خیابان بازی کند
و اشتباه باتوپ می زند در شیشه ی یک خانه 
و می رود خانه به مادرش نیگوید 
مادرش به آن میگوید به پدرت میگویم 
و جین و روز فهمیدن شب که پدرش می آید مادرش میگوید 
و جین چون از نیکلاس بدش می آید از وقتش سو استفاده میکند
و یک دوروق خیلی بد می گوید و پدرش آن را بخاتر این کار و دروق جین آن را کلی بیرون 
کرد از خانه و نیکلاس یازده سالش میشود پشت در خانه می ماند اول فکر می کند یک بازی
است و یک روز پدرش را میبیند و به آن میگو ید پدر مگه بازی تمام نشد که من بیایم در خانه
پدرش به آن گفت پسر این قدر خنگ نباش تو دیگه خانه نمی یایی و سر نیکلاس را میزند در 
دیوار و سرش پر خون میشود و پانزده سالش می شود که یک جزو گروه قاتلان میشود و جریانش را به آن رعیس آنها میگوید
و رعیس آنها میگوید انتقامت را بگیر 
و جین یک روز با افراد قاتلان می رود در خانه در خواب پدر مادره شان را می کشد 
و یک ماه بعدروزرا میگیرد تا آن را شکنجه کند ولی روز با بی رون کردن نیکلتس مخالف بود و نیکو لاس فکر کرد این جین و آن را شکنجه داد و زیر چونش را برید و وقتی فهمید آن روز آن را برد در منگاه 
و چند ماه بعد جین را گرفت و شکنجه داد و کشت و چند ساله بعد چون نیکلس سروت زیادی داشت یکی از افرادش آن را جلوی چشم روز کشت و هنوز نمرده بود به روز میگوید بچه هام را به تو میسبرم بعد به روز میگه من زنم مرده و آدرس خانش را میگوید و میمیرد 
بعد روز فرداش میرود خانه ی آنها  و به بچه هایش می گوید پدرتون رفته مسافرت 
و چند روز بعد همون آدمی که نیکلاس را کشته روز را هم می کشد و بچه ها رم میکشد و میرود 
این یک بازی بود که من و پانی کردیم پانی روز من  نیکلاس و دختر دایی من و پانی هلنا جین بود مرسی کتاب نامه ی بازی مارا خاندید


]]>
دوستی 2017-09-05T13:39:24+01:00 2017-09-05T13:39:24+01:00 tag:http://beautifulponies.mihanblog.com/post/836 aryan برزگر پور سلام کی بامن دوست میشه چرا هیشگی به من اهمیت نمیزارید  ]]> داستان 2017-09-05T12:59:44+01:00 2017-09-05T12:59:44+01:00 tag:http://beautifulponies.mihanblog.com/post/835 aryan برزگر پور یکی بود یکی نبود دو دختر بودند این دو باهم زندگی می کردند  این دو خانه اشان درجنگلی پراز میوه و آب چشمه اسم این دو ماریا و لوییزا بود•یک روز لوییزا رفت در جنگل تا میوه جمع کند و آنجا یک خرس لوییزارا تقیب میکند یکی از میوه ها فاسد شده بوده که لوییزا اشتباهی آن را ور می دارد •که ماریا حواسش نبوده آن را میخورد و مسموم میشود •و یک روز لوییزا میرود که میوه جمع کند آن خرس وارد خانه میشود و لوییزا سبدش را جاگزاشته بود و میرود وردارد خانه میشود می بیند آن خرس وارد خان شوده است وسریع ماریا را از خان یک روز لوییزا رفت در جنگل تا میوه جمع کند و آنجا یک خرس لوییزارا تقیب میکند یکی از میوه ها فاسد شده بوده که لوییزا اشتباهی آن را ور می دارد •
که ماریا حواسش نبوده آن را میخورد و مسموم میشود •
و یک روز لوییزا میرود که میوه جمع کند آن خرس وارد خانه میشود و لوییزا سبدش را جاگزاشته بود و میرود وردارد خانه میشود می بیند آن خرس وارد خان شوده است وسریع ماریا را از خانه کشان کشان میاورد بیرون و میروند دمه یک رودخانه وابالا سرشان یک درخت سیب کهن سالی بود بعد از چند روز ماریا خوب میشود و به خانه باز میگردند  و قصه تمام شد 
]]>
داستان 2017-09-05T12:57:51+01:00 2017-09-05T12:57:51+01:00 tag:http://beautifulponies.mihanblog.com/post/834 aryan برزگر پور محض اطلاع آریان=| 2017-08-22T14:15:00+01:00 2017-08-22T14:15:00+01:00 tag:http://beautifulponies.mihanblog.com/post/833 ♫rose♫ آریان جان...گلم....عزیزم....شما نباید نظرات منو جواب بدی=|نظراتی که مال پست های خودت هست رو پاسخ بده بی زحمت^-^ آریان جان...گلم....عزیزم....
شما نباید نظرات منو جواب بدی=|
نظراتی که مال پست های خودت هست رو پاسخ بده بی زحمت^-^
]]>
سلام ببخشید بچه ها.من گوشیم خراب شده من باگو شی مامانم می نوی سم 2017-08-22T12:22:37+01:00 2017-08-22T12:22:37+01:00 tag:http://beautifulponies.mihanblog.com/post/832 aryan برزگر پور لوییزا سلا م به یکی بگو منو فعالسازی لایکستان کنه و صندوق پیام من اریانم 2017-08-20T11:36:39+01:00 2017-08-20T11:36:39+01:00 tag:http://beautifulponies.mihanblog.com/post/831 aryan برزگر پور نویسنده جدید 2017-08-20T11:20:04+01:00 2017-08-20T11:20:04+01:00 tag:http://beautifulponies.mihanblog.com/post/830 aryan برزگر پور سلام بچه هامن آریان هستمپسر خاله پانیخوشبختممن دو شخصیت خیالی دارم به اسم های لوییزا و ماریاسعی میکنم پست های خوبی بذارم بدرود سلام بچه ها
من آریان هستم
پسر خاله پانی
خوشبختم
من دو شخصیت خیالی دارم به اسم های لوییزا و ماریا
سعی میکنم پست های خوبی بذارم 
بدرود

]]>
صندلی داغ با میساکا 2017-07-25T13:34:07+01:00 2017-07-25T13:34:07+01:00 tag:http://beautifulponies.mihanblog.com/post/829 LiLisa ('3')~ سلامبعله درست متوجه شدیداینم یه صندلی داغ با میساکامیسا:سوال کنید!همه ی سوالاتو با راستگویی کامل جواب میدم
سلام
بعله درست متوجه شدید
اینم یه صندلی داغ با میساکا
میسا:سوال کنید!همه ی سوالاتو با راستگویی کامل جواب میدم
]]>
**به نام یزدان پاک** 2017-07-24T09:05:48+01:00 2017-07-24T09:05:48+01:00 tag:http://beautifulponies.mihanblog.com/post/828 ♫rose♫ درود بر مهربانوانبه وب من خوش اومدیداینجا قوانین بسیار کمی داره و بسیار آسون هست۱.فحش و دعوا ممنوع۲.بی احترامی به من و نویسنده ممنوع۳.ورود پسران بی ادب ترجیحاً ممنوعقوانین پایان یافتلیست نویسندگان عزیز:yektaneginsarahmelodymiomyzahramahzadrosemichel dashaylinarmitadelsaangle of darknessaidamiss cry babyraridashداخل نظرات همین پست میتونید باهم و با من صحبت کنیدبدرود مهربانوان درود بر مهربانوان
به وب من خوش اومدید
اینجا قوانین بسیار کمی داره و بسیار آسون هست
۱.فحش و دعوا ممنوع
۲.بی احترامی به من و نویسنده ممنوع
۳.ورود پسران بی ادب ترجیحاً ممنوع
قوانین پایان یافت
لیست نویسندگان عزیز:
yekta
negin
sarah
melody
miomy
zahra
mahzad
rose
michel dash
aylin
armita
delsa
angle of darkness
aida
miss cry baby
raridash
داخل نظرات همین پست میتونید باهم و با من صحبت کنید
بدرود مهربانوان
]]>
نخوام دیس(خداحافظ)گرجستان....درود ایران=) 2017-07-17T03:58:10+01:00 2017-07-17T03:58:10+01:00 tag:http://beautifulponies.mihanblog.com/post/825 ♫rose♫ عنوانو دیدید...امشب ساعت 10 از داغونی گرجستان خلاص میشم و برمیگردم ایراااااان^--------^ عنوانو دیدید...
امشب ساعت 10 از داغونی گرجستان خلاص میشم و برمیگردم ایراااااان^--------^
]]>
چالش@_@ 2017-07-11T04:31:49+01:00 2017-07-11T04:31:49+01:00 tag:http://beautifulponies.mihanblog.com/post/824 ❤rose-clair❤ اگه 8 میلیون پوند بهت بدن، حاضری بکشیش؟@__@من که به هیییج وجه@_@
    Fox HD Wallpapers, Desktop Backgrounds
    • اگه 8 میلیون پوند بهت بدن، حاضری بکشیش؟@__@
      من که به هیییج وجه@_@
]]>
خسته شدممم 2017-07-08T16:32:08+01:00 2017-07-08T16:32:08+01:00 tag:http://beautifulponies.mihanblog.com/post/823 scott kara . دیگه خسته شدمممچرا اینقد نباید فحشو بدوبیرا میگید اقا من غلط کردم که کپی کردم هر روز تو هیچی نیستی به جز کپی کارو از این حرفا....هیشکی منو درک نمیکنه ترنم دش که اینقد ازم تنفر داره که هر چی میگم منو ببخش هی شکلک قهر میزاره  دیگه از نت نمیره اما حلالتون نمیکنم دیگه خسته شدممم
چرا اینقد نباید فحشو بدوبیرا میگید 
اقا من غلط کردم که کپی کردم 
هر روز تو هیچی نیستی به جز کپی کارو از این حرفا....
هیشکی منو درک نمیکنه 
ترنم دش که اینقد ازم تنفر داره که هر چی میگم منو ببخش هی شکلک قهر میزاره
  
دیگه از نت نمیره اما حلالتون نمیکنم
]]>
Emilia jones 2017-07-08T06:48:50+01:00 2017-07-08T06:48:50+01:00 tag:http://beautifulponies.mihanblog.com/post/822 ❤rose-clair❤ امروز با خواهر کاتلین جونز، امیلیا اومدم=)کیوتی مارکش همون کلید سل هستش که توی عکس میبینید^-^خب...اینم بیوگرافی:اسم:امیلیافامیل:جونزخواهر:کاتلیناسم مادر:کاملیااسم پدر:ویلیام(ببخشید سارا جون اسم دیگه ای مد نظرم نداشتم:_|)اسم شهر:میوزیک سنتر music centerسازی که میزنه:ویولن، پیانو، فلوت(کلا انواع سازهای بادی بمز:ترومت، ساکسیفون، ترومبون و...)قدرت:کنترل مروارید ها، ساختن یه آهنگ محشر در عرض 10 دقیقهعلایق:ور رفتن با مروارید ها=|، موسیقی نواختن، موسیقی گوش دادن، وقت گذروندن با کاتلینتنفرات:آسیب رسیدن امروز با خواهر کاتلین جونز، امیلیا اومدم=)
کیوتی مارکش همون کلید سل هستش که توی عکس میبینید^-^
خب...اینم بیوگرافی:
اسم:امیلیا
فامیل:جونز
خواهر:کاتلین
اسم مادر:کاملیا
اسم پدر:ویلیام(ببخشید سارا جون اسم دیگه ای مد نظرم نداشتم:_|)
اسم شهر:میوزیک سنتر music center
سازی که میزنه:ویولن، پیانو، فلوت(کلا انواع سازهای بادی بمز:ترومت، ساکسیفون، ترومبون و...)
قدرت:کنترل مروارید ها، ساختن یه آهنگ محشر در عرض 10 دقیقه
علایق:ور رفتن با مروارید ها=|، موسیقی نواختن، موسیقی گوش دادن، وقت گذروندن با کاتلین
تنفرات:آسیب رسیدن به ساز هاش، کسی کاتلین رو اذیت کنه
بزرگترین ترس:یکی بهش بگه تا آخر عمر نمیتونه موسیقی بزنه
سن:20
به کسی که شباهت داره:کلا این منم=|من=امیلیا:|یه جورایی نیمه بزرگ منه:|
اخلاق:شوخ، شاد و با نشاط، وقتی ناراحته هیچوقت بروز نمیده، مهربون، کمی خجالتی(منو بشناسید اینم شناختید)
حیوان خونگی:یه سگ به اسم بتی(یکی دو سال دیگه یه سگ میخرم و اسمشو میذارم بتی=))
بهترین دوست:خب...ساز هاش-.-
****
اینم از بیوگرافی امیلیا=)
نظر بدید لطفا=)
بدرود=)

]]>
تقدیم به پانی جونمممممم ^-^ 2017-06-30T13:52:02+01:00 2017-06-30T13:52:02+01:00 tag:http://beautifulponies.mihanblog.com/post/820 ♦ Mιѕѕ Cяу вαву ♦ ♦ only real misaki mei in world ♦  شلـ ـآم عکس های متحرک اپلی رو اوردم ^-^تقدیم به دوست گوگولی من پانی جونننننن ^-^عکس ها تو ادامــه ...

 شلـ ـآم عکس های متحرک اپلی رو اوردم ^-^

تقدیم به دوست گوگولی من پانی جونننننن ^-^

عکس ها تو ادامــه ...


]]>